WT-71502

Category:

Postać: zawiesina wodna, ciężar właściwy 1,55 do 1,60 g/cm³