WT-31508

Kolor: rustkalne piaskowe
Typ: kryjące
Struktura powierzchni: matowe
Postać: zawiesina wodna, ciężar właściwy 1,55 do 1,60 g/cm³
Opis: min. ilość zamówienia 1L, opakowania producenta: wiadra plastikowe (1L,3L,5L,10L,20L,) lub opakowania powierzone